top of page

My Site 70 Group

Public·22 members
Bulat Krasilnikov
Bulat Krasilnikov

Recept Pastilazh High Quality


Ba'zi retseptlarda jelatin massasiga pastilazhem deyiladi. Bunday mastik juda tez qattiqlashadi, qolgan elastik va mustahkam. Bu ta'sir bezatish asoslari - jelatin orqali erishiladi. Ushbu parametr gullar va kichik qismlarni kesish uchun ideal.
recept pastilazh

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page