top of page

My Site 70 Group

Public·17 members

Dhbt Din Hizmetleri Alan Bilgisi Soru


Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olacak. Ayrıca ÖABT oturumlarına girecek adaylar da her bir ÖABT alanı ise 115 TL ödeme yaparak sınava katılabilecek. Yine DHBT'ye katılacak adaylar da bu oturum için 115 TL sınav ödemesi yapacak.
Dhbt Din Hizmetleri Alan Bilgisi SoruSınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır. İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. 041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page